Azja

199 tekstów – auto­rem jest Az­ja.

czas zmusza do pow­ro­tu ból przyz­wycza­ja do czasu 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 17 sierpnia 2018, 12:30

Nic nie jest no­wym, ale zaw­sze jest pier­wszym, gdy nie biorę udziału w wyścigu. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 4 października 2011, 20:07

Wszys­tko jest prawdą dopóki nie ujaw­ni­my kłamstwa. 

myśl dnia z 10 grudnia 2012 roku
zebrała 69 fiszek • 22 września 2011, 16:28

Codzien­nie wzno­simy ręce ku śmier­ci, nie od­ry­wając nóg od ziemi. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 31 lipca 2011, 13:13

Nie trze­ba nic mówić, żeby przer­wać ciszę. 

myśl dnia z 28 sierpnia 2012 roku
zebrała 85 fiszek • 21 lipca 2011, 15:20

nie wchodź

na pro­gu myśli cię trzy­mam
bojąc się
że gdy cię wpuszczę
w słowa
to za­raz wyj­dziesz

przeklęty 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 czerwca 2011, 19:13

Naj­bar­dziej na­rażone na po­dawa­nie w wątpli­wość jest to, cze­go jes­teśmy pewni. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 26 maja 2011, 18:41

Życie tak jak wszys­tkie kłam­stwa, kończy się je­dyną prawdą - śmiercią. 

aforyzm dnia z 10 marca 2013 roku
zebrał 211 fiszek • 25 maja 2011, 16:59

Zmruż oczy, to naj­pros­tszy sposób aby nie poz­wo­lić, zam­knąć się powiekom. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 17 maja 2011, 19:39

Wszys­tko co spa­da nam na głowę, ma­my pod stopami. 

aforyzm
zebrał 106 fiszek • 16 maja 2011, 18:13
Azja

tyłem do normalności "Silniejsza osobowość - silniejsze cierpienie, straszniejsze upadki, większa amplituda przeżyć. Być silnym - to boli."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Azja

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 sierpnia 2018, 17:21zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

17 sierpnia 2018, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

17 sierpnia 2018, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

17 sierpnia 2018, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

17 sierpnia 2018, 12:30Azja do­dał no­wy tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

5 lipca 2017, 12:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st Gdy porzu­cisz cieles­ność, możesz [...]

5 lipca 2017, 12:01.Rodia sko­men­to­wał tek­st Gdy porzu­cisz cieles­ność, możesz [...]

4 lipca 2017, 16:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy porzu­cisz cieles­ność, możesz [...]

4 lipca 2017, 16:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy porzu­cisz cieles­ność, możesz [...]

4 lipca 2017, 15:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st Gdy porzu­cisz cieles­ność, możesz [...]